Monday, December 15, 2008

Friday, December 5, 2008

कान्छा बा सेती दीदी कोपिला भान्जी र नतिनी हजूर आमा
पारबती दीदी र छरी दीपा
मो विष्णु र बिनोद भाई
मेरो छोरा छरी दीपा नारायण
सुभाष जवाही र पोम्फी बहिनी ड़ेन्मार्ग

मेरो बहिनी पोम्फी र जगई सुबाश दैन्मार्ग माँ कार्यरत हुनुंछ यो फोटो दैन्मार्ग को हो विष्णु

हजूर आमा कान्छा बा आमा भाई बहीनी@ अर मेरो परीबार नारण दीपा और वगवती


मेरो पुरा परीबार हूँगा गुल्मी माँ @ मेरि श्रीमती वग्बती र छोरा छोरी दीपा नारण बुटवल माँ

कुलमणि भान्जा र बुहारी@बाबु राम वग्बती गोमा बहिनी