Friday, December 5, 2008

हजूर आमा कान्छा बा आमा भाई बहीनी@ अर मेरो परीबार नारण दीपा और वगवती


मेरो पुरा परीबार हूँगा गुल्मी माँ @ मेरि श्रीमती वग्बती र छोरा छोरी दीपा नारण बुटवल माँ


No comments: